Hastane Gönüllüleri » Genel Kurul İlanı

HASTANE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
GENEL KURUL İLANI

06-17-101 kod numarası ile faaliyetini sürdüren Hastane Gönüllüleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.01.2011 günü saat 14:00’de İnkılap Sokak No:17/B Kızılay/ANKARA adresinde; çoğunluk sağlanmadığı takdirde 15.01.2011 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelere duyurulur.

Nevin İlkünsal
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:
1- Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2- Divanın teşekkülü
3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibra
4- Dernek tüzüğünün 14. maddesi 1. paragrafında değişiklik yapılması konusu
5- Seçimler
6- Dilek, temenniler ve kapanış

Yukarı Çık